Goed doel

Goed doel

Ons boek begint met een aantal uitgangspunten die met leiderschap over jezelf te maken hebben. En we eindigen met een hoofdstuk wat aangeeft dat gelukkig zijn vaak te maken heeft met dankbaarheid voor de eigen situatie en hulp aan de minderbedeelden. Echte leiders brengen altijd meer dan dat ze halen. En echte leiders vinden dat hun leiderschap wint aan waarachtigheid als ze ook bescheiden en dienend zijn aan hun eigen mensen, hun organisatie en de maatschappij.

Vanuit die gedachte, het delen en het dienend zijn, geven wij een deel van de omzet van het boek (dus niet afhankelijk van de vraag of we wel of geen winst maken) aan de Karen weeskinderen in Thailand. We hopen zo bij te dragen aan een betere leefomgeving en een betere toekomst voor deze jonge weeskinderen. Dit doen we door lokale medewerkers van de Christian Far East Ministry financieel te ondersteunen met het opzetten van tehuizen, verzorging en eten te regelen en de kinderen onderwijs te geven.

In samenspraak met hen overleggen we en weten we altijd vooraf waar het geld aan wordt besteed, na de realiseren van het project krijgen we inzage in het resultaat en de gemaakte kosten.

Inmiddels hebben we, met geld van de verkoop van het boek, een kinderkamp beter beveiligd tegen overlast van buiten, vooral kwaadwillende mannen die zich aan de kinderen willen vergrijpen en hebben we een drinkwaterzuivering laten aanleggen. Zo’n zuiveringsinstallatie zorgt niet alleen voor schoon drinkwater (hygiëne en gezondheid) in het tehuis, ze kunnen nu ook wassen met behulp van een wasmachine. Daar waar ze vroeger aan de rand van het water de was deden, gebeurt dat nu met een wasmachine. Voordeel: Kleren worden schoner (hygiëne), er wordt minder zeep gebruikt en kinderkleren gaan langer mee dan wanneer ze op een steen worden gewassen (kosten).

Door het boek aan te schaffen draagt ook u bij aan het welzijn en de educatie van deze weeskinderen.

 

 

Onderstaand nog een korte uitleg over het Karen-volk:
De Karen zijn een bergvolk, dat in onder andere Thailand, Myanmar en Laos woont. Van de geschiedenis van dit volk is niet veel bekend. Ze zijn waarschijnlijk, als voorhoede van de volkeren die deze talen spreken, afkomstig uit het oorsprongsland van de Tibeto-Birmaanse talen, dat ongeveer samenvalt met de huidige Chinese provincies Sichuan en Yunnan en het oosten van Tibet.

De Karen in Myanmar zijn in het verleden sterk onderdrukt door de overheersende junta van Myanmar. Velen van hen zijn over de grens met Thailand gevlucht en op dit moment wonen er nog zo’n 200.000 ontheemden in vluchtelingenkampen in Thailand.

Alhoewel de politieke situatie in Myanmar sinds 2012 iets verbetert (mede dank zij de inspanningen van Aung San Suu Kyi (Birmese politica, activiste voor mensenrechten en democratie, Nobelprijs voor de Vrede 1991) namen mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal humanitair recht toe in gebieden met etnische minderheden. Sommige van deze schendingen stonden gelijk aan misdrijven tegen de menselijkheid of oorlogsmisdrijven. Gedwongen ontheemding was het ergst in tien jaar (bron: http://amnesty.org/en/region/myanmar/report-2012). De situatie voor minderheden als het Karen volk blijft dus bedroevend slecht.

Als gevolg van de bedreigende situatie in Myanmar leven langs de grens van Thailand met Birma, over zo’n 1000 km lengte, ontheemde Karen vluchtelingen. Tienduizenden zonder paspoort zitten in kampen onder toezicht van de Thaise overheid en de VN. Er zijn ook particuliere initiatieven die met goedkeuring van de Thaise overheid hulp aan vluchtelingen bieden, hier valt ook de organisatie onder die wij ondersteunen, namelijk de Christian Far East Ministry. De mensen in de kampen mogen niet reizen. Ze krijgen basisvoedsel. Sommigen leven al 20 jaar in deze kampen. In de kampen, maar ook buiten de kampen zijn weeshuizen met voornamelijk kinderen van de Karen stam. Een aantal weeshuizen wordt onderhouden door de Far East Ministries en wij ondersteunen hen weer in het kunnen behalen van hun resultaten.